baner fb 2 page 001

 

Konferencja będzie poświęcona etycznym aspektom relacji pracowników naukowych uniwersytetów z młodszą kadrą naukową: doktorantami, asystentami i adiunktami. Kształt tych relacji ma zasadniczy wpływ na szanse młodych pracowników nauki na awans naukowy i karierę w sektorze akademickim, a także na jakość osiągnięć naukowych. W szczególności interesować nas będą zagadnienia etycznych aspektów opieki nad pracą naukową studentów i doktorantów, standardy relacji między członkami zespołów badawczych, problemy relacji między zwierzchnikami a ich podwładnymi w strukturze uniwersyteckiej, atrybucja autorstwa osiągnięć i publikacji naukowych, zasady powoływania i działania uniwersyteckich komisji etycznych ds. badań naukowych, kształtowanie przez dojrzałych nauczycieli akademickich postaw etycznych studentów i młodych pracowników nauki.

Konferencję zainauguruje wykład dr hab. Izabeli Wagner, która przedstawi społeczne aspekty sytuacji zawodowej naukowców w Polsce i za granicą. Izabela Wagner jest adiunktem w Instytucie Socjologii UW. Jest autorką książek poświęconych karierom artystów ("Producing Excellence. The Making of Virtuoso" Rutgers University Press, 2015) i naukowców ("Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych." Scholar WN 2011). W publikacjach, powstałych głównie na gruncie badań etnograficznych analizuje relacje mistrz-uczeń, które są podstawą funkcjonowania środowisk naukowych i artystycznych.

W konferencji wezmą udział członkowie Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz zaproszeni goście. Oprócz tego zaplanowana została sesja referatów zgłoszonych w drodze ogłoszenia konferencyjnego.

Na zakończenie konferencji chcielibyśmy sformułować wnioski, które mogłyby stać się podstawą stanowiska Komitetu Etyki w Nauce PAN dotyczącego karier w polskiej nauce.

W konferencji przewidujemy trzy główne działy tematyczne:

  1. Wpływ nauczycieli uniwersyteckich na tworzenie dobrych praktyk w relacjach między pracownikami nauki. Przywództwo i kariery w nauce.
  2. Rola dojrzałych badaczy w tworzeniu kultury rzetelności badań naukowych. Autorstwo osiągnięć i publikacji naukowych, etyczne aspekty recenzowania publikacji, postępowań awansowych i wniosków grantowych.
  3. Relacje między członkami zespołów badawczych: współpraca a konkurencja, hierarchie i instytucje nauki. 

Zgłoszenia do udziału w konferencji w formie wypełnionego formularza rejestracji (w przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa biernego) lub w formie wypełnionego formularza rejestracji oraz formularza abstraktu (w przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa czynnego) należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

FORMULARZ REJESTRACJI

FORMULARZ ABSTRAKTU

PROGRAM KONFERENCJI 

 

program page 001 x

program page 002 x