Wybrane aktualne dokumenty regulacyjne z zakresu etyki badacza:

Kodeks etyki pracownika naukowego, wyd. II - Polska Akademia Nauk, 2017

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych - Komisja Europejska, 2006

The European Code of Conduct for Research Integrity - All European Academies (ALLEA), 2017

 

Polskie opracowania szczegółowe:

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce - MNiSW, 2010

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej - MNiSW, 2012