Wybrane dokumenty regulacyjne z zakresu etyki badacza:

Kodeks etyki pracownika naukowego, wyd. III - Polska Akademia Nauk, 2020

The European Code of Conduct for Research Integrity - All European Academies (ALLEA), 2017

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania - NCN, 2016

Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Fundacja Rektorów Polskich, 2007

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych - Komisja Europejska, 2006

 

Polskie opracowania szczegółowe:

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej - MNiSW, 2012

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce - MNiSW, 2010

 

Polskie opracowania historyczne:

Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje - Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Informatyzacji, 2004

Kodeks etyczny PAN - Polska Akademia Nauk, 2001

Zbiór zasad i wytycznych pt. "Dobre obyczaje w nauce" - Komitet Etyki w Nauce PAN, 2001

Karta krakowska - Konferencja Rektorów uczelni polskich, 2000

O dostojeństwie uniwersytetu - Kazimierz Twardowski, 1930