Kadencja 2019–2022 / Term 20192022

 1. ks. prof. dr hab. Andrzej Ignacy Bronkprof. em. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 2. prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, profesor-senior  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 4. dr hab. Marek Czarkowski –  Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej
 5. red. Karolina Głowacka – radio TOK FM
 6. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum)
 7. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki
 8. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego
 9. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowskiprof UŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. dr hab. Rafał Stefan Kubiak – Uniwersytet Łódzki
 11. dr  Katarzyna Kuś  – Uniwersytet Warszawski
 12. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski
 13. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 14. dr hab. Magdalena Elżbieta Rutkowska, prof. IMiD – Instytut Matki i Dziecka
 15. prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski
 16. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 17. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 18. prof. dr hab. Jerzy Paweł Tyszkiewicz – Uniwersytet Warszawski
 19. prof. dr hab. Jan Woleński – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 20. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska
 21. dr hab.  Marek Wroński, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 22. prof. dr hab. Wojciech Załuski – Uniwersytet Jagielloński

 

 

Kadencja 20142018 / Term 20142018

 1. prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 2. red. Magdalena Bajer
 3. 3. prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 4. ks. Adam Boniecki – „Tygodnik Powszechny”, Kraków
 5. ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk –Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 6. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 7. prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
 8. dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 9. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 10. prof. dr hab. Maciej W. Grabski – członek korespondent PAN, Politechnika Warszawska
 11. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Kraków
 12. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Warszawa
 13. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński ­– Uniwersytet Warszawski
 15. prof. dr hab. Leszek Kubicki – „Państwo i Prawo”; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 16. prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa
 17. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski
 18. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 19. prof. dr hab. Marek Safjan – Uniwersytet Warszawski
 20. prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski
 21. prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 22. prof. dr hab. Jerzy Szacki – członek rzeczywisty PAN, Warszawa
 23. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 24. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 25. prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko –Warszawski Uniwersytet Medyczny
 26. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek korespondent PAN, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 27. prof. dr hab. Jan Woleński – członek korespondent PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 28. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska
 29. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności, Kraków
 30. red. Jacek Żakowski – Collegium Civitas

 

Kadencja 20112014 / Term 20112014

 1. prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 2. red. Magdalena Bajer – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa
 3. prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 4. ks. Adam Boniecki – „Tygodnik Powszechny”, Kraków
 5. ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk –Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 6. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 7. prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
 8. dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 9. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 10. prof. dr hab. Maciej W. Grabski – członek korespondent PAN, Politechnika Warszawska
 11. prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 12. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Kraków
 13. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Warszawa
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński ­– Uniwersytet Warszawski
 15. prof. dr hab. Leszek Kubicki – „Państwo i Prawo”; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 16. prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa
 17. prof. dr hab. Leon Łukaszewicz – członek rzeczywisty PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 18. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski
 19. prof. dr hab. Włodzimierz Ostoja-Zagórski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 20. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 21. prof. dr hab. Wojciech Rowiński – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 22. prof. dr hab. Marek Safjan – Uniwersytet Warszawski
 23. prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 24. prof. dr hab. Jerzy Szacki – członek rzeczywisty PAN, Warszawa
 25. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 26. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 27. prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko –Warszawski Uniwersytet Medyczny
 28. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek korespondent PAN, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 29. prof. dr hab. Jan Woleński – członek korespondent PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 30. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska
 31. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności, Kraków