Kadencja 2023–2026 / Term 2023–2026

 1. prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, profesor-senior – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Barbara CHYROWICZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. dr Iryna DEGTYAROVA, Fundacja Rektorów Polskich
 4. dr Anna DUSZYK-BOGORODZKA, Uniwersytet Warszawski
 5. red. Karolina GŁOWACKA, Radio TOK FM
 6. prof. dr hab. Jan HARTMAN, Uniwersytet Jagielloński
 7. dr hab. Andrzej Maciej KANIOWSKI, Uniwersytet Łódzki
 8. dr hab. Rafał KUBIAK, Uniwersytet Łódzki
 9. dr Katarzyna KUŚ, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Paweł ŁUKÓW, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Roman MORAWSKI, Politechnika Warszawska
 12. dr hab. Magdalena E. RUTKOWSKA, Instytut Matki i Dziecka
 13. prof. dr hab. Piotr STĘPIEŃ, Uniwersytet Warszawski
 14. dr hab. Magdalena ŚRODA, Uniwersytet Warszawski
 15. prof. dr hab. Jerzy TYSZKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski
 16. prof. dr hab. Wojciech ZAŁUSKI, Uniwersytet Jagielloński

Kadencja 2019–2022 / Term 20192022

 1. ks. prof. dr hab. Andrzej Ignacy Bronk, prof. em. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 2. prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, profesor-senior – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 4. dr hab. Marek Czarkowski –  Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej
 5. red. Karolina Głowacka – radio TOK FM
 6. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum)
 7. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki
 8. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego
 9. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof UŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. dr hab. Rafał Stefan Kubiak – Uniwersytet Łódzki
 11. dr  Katarzyna Kuś  – Uniwersytet Warszawski
 12. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski
 13.  prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 14. dr hab. Magdalena Elżbieta Rutkowska, prof. IMiD – Instytut Matki i Dziecka
 15. prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski
 16. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 17. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 18. prof. dr hab. Jerzy Paweł Tyszkiewicz – Uniwersytet Warszawski
 19. prof. dr hab. Jan Woleński – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 20. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska
 21. dr hab.  Marek Wroński, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 22. prof. dr hab. Wojciech Załuski – Uniwersytet Jagielloński

Kadencja 20142018 / Term 20142018

 1.  prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 2. red. Magdalena Bajer
 3. 3. prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 4.  ks. Adam Boniecki – „Tygodnik Powszechny”, Kraków
 5.  ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk –Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 6. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 7. prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
 8. dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 9. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 10. prof. dr hab. Maciej W. Grabski – członek korespondent PAN, Politechnika Warszawska
 11. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Kraków
 12. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Warszawa
 13. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński ­– Uniwersytet Warszawski
 15. prof. dr hab. Leszek Kubicki – „Państwo i Prawo”; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 16. prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa
 17. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski
 18. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 19. prof. dr hab. Marek Safjan – Uniwersytet Warszawski
 20. prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski
 21. prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 22. prof. dr hab. Jerzy Szacki – członek rzeczywisty PAN, Warszawa
 23. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 24. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 25. prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko –Warszawski Uniwersytet Medyczny
 26. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek korespondent PAN, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 27. prof. dr hab. Jan Woleński – członek korespondent PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 28. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska
 29. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności, Kraków
 30. red. Jacek Żakowski – Collegium Civitas

Kadencja 20112014 / Term 20112014

 1. prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 2. red. Magdalena Bajer – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa
 3. prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 4. ks. Adam Boniecki – „Tygodnik Powszechny”, Kraków
 5. ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk –Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 6. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 7. prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
 8. dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 9. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 10. prof. dr hab. Maciej W. Grabski – członek korespondent PAN, Politechnika Warszawska
 11. prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 12. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Kraków
 13. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Warszawa
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński ­– Uniwersytet Warszawski
 15. prof. dr hab. Leszek Kubicki – „Państwo i Prawo”; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 16. prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa
 17. prof. dr hab. Leon Łukaszewicz – członek rzeczywisty PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 18. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski
 19. prof. dr hab. Włodzimierz Ostoja-Zagórski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 20. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 21. prof. dr hab. Wojciech Rowiński – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 22. prof. dr hab. Marek Safjan – Uniwersytet Warszawski
 23. prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 24. prof. dr hab. Jerzy Szacki – członek rzeczywisty PAN, Warszawa
 25. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 26. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 27. prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko –Warszawski Uniwersytet Medyczny
 28. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek korespondent PAN, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 29. prof. dr hab. Jan Woleński – członek korespondent PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 30. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska
 31. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności, Kraków